Hvad er hypnose?

Hypnose kan være en proces til alle typer af forbedringer, og er en helt naturlig tilstand alle kan komme i, og være i.

Hypnose er blot en afslappet tilstand, hvor der skabes adgang til underbevidstheden og alle ens sanser skærpes. I denne tilstand, også kaldet trance, kan der arbejdes med alle typer af adfærd, selvindsigt, tanke og handlemønstre og herved optimere det direkte i sindet, der omgående vil omsættes til fysiske handlingsændringer.

Ved moderne hypnose og hypnoterapi arbejdes der ikke med en etikette eller diagnose som vi dykker ned i, hvor klienten skal passe ind på en bestemt hylde for denne, med et bestemt forløb for behandlingen.

I hele sessionen er det en løbende samtale og dialog med udgangspunkt i dine egne ressourcer og egenskaber med fuld fokus på hvad du ønsker at have som resultat af sessionen.

Vi har alle gode positive egenskaber og ressourcer, uanset hvad vi har været igennem, og hvor vi lige nu står i livet. Det er dem vi får frem til overfladen så de bliver en naturlig del af dig som person.

Det fascinerende ved moderne hypnose og hypnoterapi er i bund og grund, at her er der redskaber og værktøjer til det meste. Som udgangspunkt vil det derfor også være sådan, at hvis du selv mener at noget kan optimeres og forbedres, er det også muligt.

Hvordan fungerer det?

I hypnose er alle dine sanser skærpet og du vil være i fuld kontrol med dig selv og situationen hele vejen igennem. 

Dine sanser vil registrere alt hvad der er, bevidst og ubevidst, hvor du vil kunne høre, opfatte og fornemme alt omkring dig. Det kan være støj udefra, lyde i rummet, en flyvsk tanke, men det vil ikke forstyrre dig.

Tilstanden i hypnose, også kaldet trance, er at sammenligne med begrebet ”at være i zonen”, hvor alt bare flyder ubesværet, nemt og lige til. Du vil føle og opleve en forbundethed og at være i et med nuet i tid og tanke, med fuld kontrol over dig selv.

At komme i hypnose og ud af hypnose er nemt og lige til. 

Du vil opleve det som en helt naturlig proces at være i hypnose, der nærmest sker helt automatisk. Faktisk er det en tilstand, vi alle er i mange gange i løbet af en dag, lige før vi falder i søvn og lige efter at vi vågner, er fuld koncentreret, dagdrømmer og væk i egne tanker m.m..

Efter endt session vil vi sammen ganske kort snakke om din oplevelse med hypnosen, så du er tryg og klar til resten af dagen.

Hvordan ønsker du at have det?

Frem for at liste en masse begrænsninger, dårligdomme og eventuelle diagnoser eller lignende op, så tænk i stedet over hvordan du ønsker at have det fremadrettet.

Forvent at sessionen kan hjælpe dig til med alt mentalt og hvad det fysisk har afledt. Mental balance vil løsne op for fysiske spændinger og utilpashed i kroppen.

Er dit ønske at have en bedre hverdag med mere energi, mere overskud og glæde? At give slip på et bestemt handlemønster, fobi eller vane? Være og handle afbalanceret i forhold til andre, bedre overblik i alle situationer, hvor du helt naturligt kan sige til og fra? Gør det der er bedst for dig selv først, så du kan være det du ønsker for andre og dem der virkelig betyder noget for dig? Eller noget helt andet…

Kommer du med et oprigtigt ønske og forventning om forandringer, er jeg overbevist om at hypnoterapi kan hjælpe dig uanset hvad du har prøvet ind til nu eller hvad du ellers tror på.

Book en tid