FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hypnose er en blid og meget effektiv metode til at opnå personlige forandringer. Det man kalder ”i hypnose” eller ”trance” er en helt naturlig tilstand vi alle er i mange gange om dagen og derfor noget vi alle kender til.

Vi er fx i samme tilstand lige før vi falder i søvn og lige når vi vågner, når vi flyder væk i vores egne tanker og dagdrømmer eller når vi er koncentreret om en opgave eller tanke m.m.

I hypnose er vi i fuld kontrol og kontakt med os selv, både fysisk i kroppen og mentalt i sindet, med alle vores sanser skærpet samtidig og på en gang. I denne tilstand har vi muligheden for at arbejde effektivt med alle problemstillinger, både mentalt og fysisk.

Der er en udbredt misforståelse omkring hypnosen, at man er totalt væk i en sovende trance og helt mister kontrollen med sig selv. Det er langt fra virkeligheden og faktisk nærmest det modsatte. Man er i en tilstand med fuld kontrol og super bevidst om, hvad der sker i og omkring en hele tiden.

Når vi arbejder i hypnosen, kan de ting der føles som forhindringer vendes og vi finder alle de positive egenskaber og skaber nye hensigtsmæssige handlemønstre.

Ja det kan du. Som før nævnt er det en helt naturlig tilstand vi alle er i flere gange om dagen. Så alle kan også blive hypnotiseret. Derfor skal man ikke have specielle egenskaber eller på anden måde være af en bestemt type person.

Det er dog også helt klart forskelligt, hvor let den enkelte har ved det, men her, som ved alt andet, er det nemmere jo flere gange man har prøvet det.

Hypnoseterapi, hypnoterapi eller hypnose bruges som begreb forbundet med selve handlingen for afhjælpning af problemstillinger, og trance anvendes som betegnelse for selve tilstanden man er i. En tilstand som for alle er velkendt i mange dagligdags situationer.

Hypnoterapi har den fordel, at der ikke er nogle ubehagelige bivirkninger af nogen art og er en effektiv behandlingsmetode og terapiform via underbevidstheden, hvor der arbejdes med de emner og temaer du ønsker forandret.

Underbevidstheden er ansvarlig for vores vaner og styrer ligeledes vores adfærd og handlemønstre. Gennem hypnoterapi, som er en speciel form for kommunikation, kan vi gennem underbevidstheden finde frem til årsagen for vores handlemåder. Hvad der fx er årsagen til min flyskræk, hvad der ligger til grund for min fobi for edderkopper og andre dyr, hvorfor jeg ryger eller hvad der ligger bag ved mine blokeringer ved eksamener osv.

Herefter kan vi gennem sessionen ændre på dette og sætte nye positive standarder for handlemåder i de forskellige situationer, hvor det ændres til noget positivt og gavnligt for os. Når underbevidstheden accepterer udviklingen og ændringerne, vil de naturligt og automatisk manifesterer sig fysisk på det bevidste plan.

Ja, hypnoterapi virker helt klart gennem samarbejdet vi har og når man er klar til de forandringer man ønsker. Når du er indstillet på, at der kan og vil ske forandringer, vil du opleve at forandringerne allerede sker i sessionen og holder ved bagefter ud i fremtiden.

Med hypnose kan der arbejdes med mangeartede problemstillinger, som holder en tilbage: Vaner, tanke- og handlemønster, selvværd og selvtillid, præstationer, sociale relationer m.m.

Hypnoterapi er altid et samarbejde, hvor den største effekt med hypnosen opnås, når der fra din side er et reelt ønske om, at nu skal der ske en forandring og er positivt indstillet på at arbejde med sig selv gennem hypnose.

Så går du med tanke om at blive bedre til noget, aflægge en dårlig vane, blive glad for at flyve eller måske gerne selv vil kunne fjerne edderkoppen, ja så er det muligt med hypnose, hvis du er klar til at samarbejde og vil tage imod forandringen som sker.

Når du møder op og kommer til mig på kontoret, vil vi kort snakke om årsagen til at du er her, hvad emnet og temaet er og hvordan du ønsker at have det efter sessionen.

Efter det, går det ganske naturligt igennem en lille afslapningsøvelse og over i selve hypnosen, hvor vi arbejder med de ting, der er relevante for temaet vi skal arbejde med.

Til slut i sessionen vil vi kort snakke om de ændringer der er sket og din oplevelse gennem sessionen, så du er helt tryg og klar til at fortsætte dagen med de forandringer der er opnået.

Det vigtigste er, at du kommer med et åbent sind og er åben overfor at forandringer vil ske gennem sessionen.

Ud over det, er der ingen forberedelse fra din side af. Så det er bare at møde op så frisk, veludhvilet og klar til forandring som muligt.  

Hvis du har behov for hjælp til transporten, er de selvfølgelig velkommen til at hjælpe dig med det.

Selve sessionen foregår altid og uden undtagelse en til en. Da det ofte er et følsomt tema og meget personligt, er det vigtig at kunne tale frit og åbent uden at tænke på andre ører, som vil sidde og lytte med.

Så nej, det er altid under fire øjne i fuld fortrolighed.

  • Personer der er i et andet behandlingsforløb ved psykolog, psykiater eller andre hypnoterapeuter o.l.
  • Personer der ikke har været helt ærlige omkring temaet og emnet der skal arbejdes med i sessionen.
  • Uetiske hensigter som fx at indskrænke, eller frastøde andres frie vilje, opnå dominans etc.
  • Personer med udpræget eller svære psykiske lidelser, skizofreni, selvmordstruet etc.
  • Total fjernelse og fysisk smertelindring, der vil fjerne kroppens helt naturlige advarselssignaler.
  • Der arbejdes ikke med spirituelle eller åndelige temaer.

Listen er ikke udtømmende, men retningsgivende.

Der vil foretages en konkret vurdering for hver enkel persons henvendelse omkring tema og emne for en session.

I de fleste tilfælde er der kun behov for én session. 

Hypnoterapi foregår i tæt samarbejde og dialog gennem hele sessionen.  Hvis du er klar til at modtage hjælp og arbejde med dig selv, vil du opnå de ønskede resultater blot ved én session. I nogle tilfælde kan der være behov for flere sessioner og det aftales efterfølgende individuelt.

Der er nogle få enkelte begrænsninger for session hos mig.

Du skal have normal koncentrationsevne og kunne kommunikere på normalt voksent niveau med et fornuftigt ordforråd og minimums alder på 16 år.

Som før nævnt, foregår alle sessioner en til en, så det er ikke muligt at anvende tolk eller anden person som talerør. Svært hørehæmmede, der anvender mundaflæsning er heller ikke muligt.

Personer der er påvirket af euforiserende stoffer, alkohol eller tilsvarende, modtager jeg ikke til sessioner.

Vi kender alle til fænomenet, at kemien passede bare ikke sammen to personer imellem. Derfor har du også mulighed for at afbryde en session inden for de første 10 minutter, hvis du skulle være utilfreds med indholdet, eller kemien os imellem ikke passer dig. Hvis det er tilfældet, skal der naturligvis ikke betales for sessionen, og du vil få dine penge tilbage.

Jeg er certificeret af ISAHT (International Society og Advanced Hypno Therapy) og arbejder under deres høje standarder og anerkendte regelsæt.

Det indebærer, at jeg arbejder med høj etisk og moralsk kodex og altid har tavshedspligt omkring alt i sessionen og dig som person.

Har du andre spørgsmål, som ikke er afdækket i ovenstående, er du mere end velkommen til at kontakte mig via siden Kontakt – Klik Her

Book en tid